Nominanti 17. ročník

Nominanti 17. ročník

Pani učiteľka je empatická a má priateľský prístup k žiakom. Na vyučovaní prepája teóriu s praxou, čím pripravuje žiakov do pracovného života. Na hodinách učí interaktívnou formou, vďaka čomu si učivo lepšie zapamätáme. Vo výučbe využíva princípy Jána Amosa Komenského. Vďaka tomu si z vyučovania odnesieme nielen nové vedomosti, ale aj zážitky. Jej...

Je priateľská, milá osoba s výbornou komunikáciou, flexibilitou, motiváciou, organizačnými schopnosťami a bezpodmienečnou dôverou. Je trpezlivá so študentmi a so svojími záujímavými metódami výučby dokáže motivovať študentov k učeniu. Jej energia a ochota pomôcť vytvárajú prostredie, v ktorom sa študenti cítia podporovaní.

Deli je učiteľkou matematiky, biológie, zástupkyňou školy, triednou dvom triedam a zároveň má aj svoju rodinu a koníčky. Aj napriek všetkým týmto povinnostiam, robí každú svoju funkciu naplno a s radosťou. Vo všetkom, čo robí, necháva kúsok seba a neustále sa snaží vytvárať príjemné prostredie.

Pani učiteľka Katarína Dudoma, učí na ZŠ Budatínska v Bratislave. Je triedna učiteľka 3.C. triedy a keď doučí svojich žiakov, poobede sa ako špeciálna pedagogička venuje ostatným žiakom, ktorí vyhľadajú jej pomoc.

"Pani učiteľka Lucia Faltejsková za svoje krátke pedagogické pôsobenie (7 rokov), zanechala výraznú stopu na našej škole najmä na poli recitácie, kedy pripravovala úspešných recitátorov na súťaže Hviezdoslavov Kubín, Rétorický Uhrovec. V olympijáde SJL žiačka, ktorú pripravovala postúpila do národného kola. Je propagátorkou dramatického umenia,...

Táto pani učiteľka pôsobí na základnej škole asi 20 rokov. Poznám ju ako rodič ešte z čias, keď moji starší synovia nastúpili pred 20 rokmi na základnú školu, kde pani učiteľka učila.

Pani učiteľka Marčanová učí na škole dejepis a občiansku náuku. Okrem toho vedie žurnalistický krúžok , web školy a škloský časopis. Je to malá akčná , úprimná, spravodlivá osoba, ktorá je veľmi obľúbená medzi žiakmi a učiteľmi.

Pani učiteľka je dôkazom toho, že povolanie učiteľa je skôr poslaním. Ona svojou prácou žije. Vybudovala v škole chemické laboratórium. Používa množstvo inovatívnych postupov pri výučbe. Ku každému žiakovi pristupuje individuálne, citlivo, povzbudzuje a motivuje. Deti ju milujú. Za svoju prácu nečaká nič, robí to z hĺbky srdca. Je aj výchovnou...

Pán učiteľ je veľmi milý, snaživý, priateľský a svojich študentov vždy podporuje a nabudí. Navrhuje rôzne spôsoby, je veľmi prispôsobivý a pomôže vždy, keď je treba. :))