13. Martina Pavlíková

25.03.2024

Pani učiteľka je dôkazom toho, že povolanie učiteľa je skôr poslaním. Ona svojou prácou žije. Vybudovala v škole chemické laboratórium. Používa množstvo inovatívnych postupov pri výučbe. Ku každému žiakovi pristupuje individuálne, citlivo, povzbudzuje a motivuje. Deti ju milujú. Za svoju prácu nečaká nič, robí to z hĺbky srdca. Je aj výchovnou poradkyňou - so žiakmi trávi hodiny, aby im pomohla vybrať najvhodnejšiu strednú školu. V škole vytvorila a vyučuje predmet Prírodovedné zručnosti, a to kvôli žiakom, ktorí nemajú hlavu na cudzie jazyky - tento predmet si môžu zvoliť namiesto druhého cudzieho jazyka. V škole vedie mimoriadne úspešný mediálny krúžok a detskú televíziu Klapku TV, ku ktorému zabezpečila špičkovú techniku. Je koordinátorkou tímu pre styk s verejnosťou a školu prezentuje na verejnosti. Úzko spolupracuje s Jeseniovou fakultou, s ktorou usporadúva rôzne akcie pre žiakov, napr. tematické dní, prednášky Pokec s vedcom a pod.

Pani učiteľku navrhujem preto, že si zaslúži ísť príkladom pre druhých. Málokto pracuje tak poctivo a nezištne. Je oporou aj pre kolegov. Všetky svoje aktivity robí na 100 percent. Nikdy sa na prácu nesťažuje. U žiakov rozvíja všetky kompetencie, každý sa na jej hodiny teší.

Lucie Hončová