1. Silvia Bolčová

06.04.2024

Pani učiteľka je empatická a má priateľský prístup k žiakom. Na vyučovaní prepája teóriu s praxou, čím pripravuje žiakov do pracovného života. Na hodinách učí interaktívnou formou, vďaka čomu si učivo lepšie zapamätáme. Vo výučbe využíva princípy Jána Amosa Komenského. Vďaka tomu si z vyučovania odnesieme nielen nové vedomosti, ale aj zážitky. Jej pracovný entuziasmus motivuje aj jej žiakov k sebarealizácii.