Víťazi

Titul Zlatý Amos

2024 - Adela Drusková
2023 - Miroslava Križovenská
2022 - Mário Marčan
2021  - Martina Miškovová
2019 - Petra Kubičková
2018 - Ján Gáll
2017 - Peter Uhrín
2016 - Maroš Jakim
2015 -  Pavol Leško
2014 - Katarína Sedmáková
2013 - Jozef Krišák
2012 - Stanislav Malega
2011 - Janka Koštialiková
2010 - Vladimír Káčer
2009 - Richard Szöllos
2008 - Adriana Kočerhová
2007 - Daniel Karpinský

Titul Amos sympaťák

2024 - Danka Ihnátová
2023 - Danka Ihnátová
2022 - Ľubomír Šarina
2021 - Ľubica Fedorová
2019 - Eva Krabáčová
2018 - Monika Krajčíková
2017 - Juraj Beňačka
2016 - Jaroslav Švestka
2015 - Juraj Mihaľov
2014 - Katarína Ondrejková
2013 - Michal Batuna
2012 - Stanislav Malega
2011 - Božena Dudášiková
2010 - Peter Žatko
2009 - Janka Ponická
2008 - Ela Kodrazi
2007 - Jana Olexová

Titul Zlatá škola

2024 - ZŠ Požiarnická Košice
2023 - ZŠ s MŠ Široké
2022 - ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 822/8 Trstená
2021 - ZŠ s MŠ Oravské Veselé
2019- ZŠ Žitavská Bratislava
2018 - ZŠ Škultétyho Topoľčany
2018 - Špeciálna cena organizátorov -         Marianka Ibrahimi
2017 - ZŠ Krosnianska 2 Košice
2016 - SOŠ Šurany
2015 - OA -Račianska Bratislava
2014 - SOŠ Ostrovského 1 Košice
2013 - ZŠ Trstená
2012 - ZŠ Zlatá Rožňava
2011 - ZŠ Široké
2010 - SOŠ Ostrovského Košice
2009 - SOŠ Ostrovského Košice
2008 - ZŠ J.Hollého 6/6/3 Topoľčany

Cena Jána Gašperana

detská porota

2024 - Darina Brezovická
2023 - ZŠ Šarišské Bohdanovce
2021 - Mário Marčan
2021 - Slávka Strnádová
2019 - Jozef Matejovič
2018 - Peter Stacho
2017 - Hana Viteková
2016 - Mária Urbanová
2015 - Pavol Leško
2014 - Juraj Mihaľov
2013 - Marek Marjov

Naj učiteľ národnostných menšín


2024 - Róbert Tomolya
2023 - Ľudmila Klimková
2022 - Zsuzsanna Szvorák
2021 - Csicsay Károly
2019 - Endre Szabó
2018 - Miroslav Beňko
2017 - Csilla Andruska

Učiteľ bez predsudkov

2024 - Szabina Szabó Balázs
2023 - Renáta Janoviaková
2022 - Andrea Novotná
2021 - Jana Pierová
2019 - Ján Motešický
2018 - Iveta Horváthová
2017 - Juliana Perečínska

Digitálny učiteľ

2024 - Dušan Timko

Cena spoločnosti Slovnaft

Naj fyzik

2012 -  Zsolt Főző - G - Daxnerova 42, Rimavská Sobota
2013 - František Vagaský zo Spojenej školy na ulici Slovenská 5 v Bardejove
2014 -  Martin Bačiak – ZŠ s MŠ na Ul. M. R. Štefánika vo Vrútkach
2015 - Ľubomíra Záhumenská z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého z Trenčína
2016 - Marek Balážovič z Gymnázia Ľudovíta Štúra Zvolen

Naj chemik

2012 - Miroslav Kozák - G V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
2013 - Marcel Tkáč z Gymnázia na Duklianskej ulici v Prešove
2014 - Martin Homola – ZŠ Milana Hodžu Bratislava
2015 - Milena Prušanská zo Základnej školy s materskou školou Kuchyňa
2016 - Daniela Čekovská, Gymnázium P.O. Hviezdolava 20, Kežmarok

Naj matematik

2012 - Daniela Komorová - G Komenského 10, Lipt. Mikuláš
2013 - Mária Kredatusová z Gymnázia na Mudroňovej ulici v Prešove
2014 - Viera Mokáňová – ZŠ M.R. Štefánika Trebišov
2015 - Mária Obselková z Gymnázia Senecká 2 Pezinok

Špeciálne ocenenie

Daniela Putšková - ZŠ Hviezdoslava Trstená, Jana Verešová - SŠI Hrdličkova 17 Bratislava

Pedagóg, na ktorého sa oplatí spomínať

2023 - prof. Milan Pazúrik, Daniela Jankolová 
2022 - Pavla Horňáková, Pavol Šima Juríček, Anna Lališová,
Helena Korenková,   
2011- Jozef Kancír, Anna Knacírová, Cyril Mikát, Eva Sopková, Oľga Štefková a Valentína Trubíniová.
2012 - Martin Dziak a Valéria Palmovská
2013 - Mária Jírová, Helena Pénerová, Ida Slamová, Valéria Grebečiová
2014 - Zdenka Ďuranová z Ochodnice, Etela Dlhopolčeková z Bratislavy,     Dušan Letko z Ľubochne,                  Štefan Obyšovský z Košíc
2015 - Alžbeta Zubrická z Košíc,      Stanislav Titurusa z Tlmáč
2016 - Jarmila Brodňanová z Dunajova, pani učiteľku Alena Jamnická z Detvy, Magdaléna Želinská z Trebišova, Pavol Barna z Nižného Žipova, Karol Samuelčík zo Zvolena, Ján Scholtz z Tatranskej Lomnice, Jaroslav Vlčko zo Zvolena, Magdaléna Horská z Detvy
2017 - Lenka Puškárová, asistentku učiteľa malej Bianky Ošustovej, MáriaŤavodová, DarinaVýbohová a Emília Zoričáková.
2017 - Helena Kobidová, Helena Szakácsová, Anna Tančiboková
2019 - Marta Hagovská, Ondrej Mravík a Kristína Cielová
2021 - Mária Recktenwald, Pavol Mičuch

Amos press

2007 - Mária Zolotová
2008 - Ela Kodrazi
2009 - Juraj Platko
2010 - Vladimír Káčer
2011 - Monika Hustáková