6. Danka Ihnátová /postúpila

01.04.2024

Usmievavá, empatická, vždy dobre naladená, ktorá miluje svoju prácu.

Pani učiteľka Danka Ihnátová je výnimočnou osobou v oblasti vzdelávania a aj v našich životoch. Svojou dobrosrdečnosťou a oddanosťou svojmu povolaniu nám vytvára prostredie, kde sa cítime byť podporovaní a motivovaní k učeniu. Jej nadšenie pre biológiu sa prejavuje vo výletoch do prírody, kde objavujeme tajomstvá života okolo seba. Vďaka nej nevidíme iba obrázky a schémy v učebniciach, ale mame príležitosť zažiť skutočný svet živých organizmov a ich vzájomné interakcie. Stáva sa hneď samozrejmosťou návrh na tému biologickej olympiády, na ktorej nesmieme chýbať. Zapojenie do biologickej súťaže sa zo slovíčka ,,to musím" zmenilo na ,,to chcem". Všetko treba zažiť. Usmievavá povaha vyjadruje, že tešiť sa máme aj z maličkosti a každého nášho pokroku a víťazstva.

Jej prístup k výučbe biológie, techniky a informatiky je inšpiratívny a plný nadšenia. Jej hodiny sú plné zaujímavých informácií, interaktívnych aktivít a praktických cvičení, ktoré podporujú naše zapojenie do vyučovacieho procesu. Nikdy sa nenudíme. S jej pomocou objavujeme základy programovania, natáčanie videí, prácu s umelou inteligenciou, vytvárame jednoduché projekty a spoznávame, ako môžu technológie ovplyvniť náš každodenný život. Cieľom nie je len nás naučiť ovládať technológie, ale poukázať, ako ich máme ovládať my a nie technológia nás. ,,Mobily počas vyučovania v skrinke". 😊Okrem toho je otvorená novým nápadom a metódam výučby ju robí flexibilnou a prispôsobivou učiteľkou, čo pri našich povahách je aj nutné.

Jej aktivity však nekončia v rámci vyučovania. Dokazuje to aj tým, že vedie tanečný krúžok. Vďaka tanečnému krúžku, ktorý vedie, sa žiaci nielen učia nové tanečné kroky, ale aj spoznávajú dôležitosť zdravého životného štýlu a pohybu pre ich celkové blaho.

Vďaka svojej dobrote a empatickému prístupu dokáže povzbudiť aj tých najtichších našich spolužiakov, aby sa zapojili a našli radosť v tanci. Každoročne sa zúčastňuje aj na súťažiach a radosť z výhry je nákazlivá pre celú skupinu tanečníkov.

Ďalšou z najúžasnejších stránok osobnosti Danky Ihnátová je jej záľuba v poskytovaní prvej pomoci. Zdokonaľuje nielen seba, ale aj nás základom poskytovania pomoci v prípade núdze, ale aj dôležitosť empatie a starostlivosti voči ostatným. Dankin prístup k výučbe prvej pomoci nie je iba o zvládnutí konkrétnych postupov, ale o pochopení, že každý z nás môže byť hrdinom v pravý čas.

Jednou z najvýznamnejších čŕt osobnosti našej triednej Danky Ihnatovej jej schopnosť počúvať a porozumieť potrebám nielen nás žiakov jej triedy. Nebojí sa vyjadriť svoju podporu a ponúknuť pomoc v prípade akéhokoľvek problému, s ktorým sa môžme hocikde stretnúť. Aj preto robí na našej škole výchovnú poradkyňu. Vytvára prostredie dôvery a bezpečia, kde sa cítime byt slobodní vyjadrovať svoje myšlienky a obavy. Danka Ihnatová vždy dodržiava svoje sľuby.

Celkovo naša triedna učiteľka Danka Ihnatová nie je len skvelou pani učiteľkou, ale aj dôležitou súčasťou našej školy, ktorá nám nielen poskytuje vedomosti, ale aj podporu a porozumenie.

A aj preto je nám mnohým pani učiteľka veľkým, vzorom už teraz je pre nás Zlatým Amosom.

Tamara Ulmannová, Lucia Ignátová