14. Viktória Regendová

24.03.2024

Jej spoľahlivá, príjemná osobnosť , ktorá rýchlo získali našu dôveru a rešpekt.

Viktória Regendová je pani učiteľka - asistentka, ktorú sme síce nemali toľko času poznať, ale aj za tie pár dní, ktoré s nami bola, nám veľmi zapadla do kolektívu. Jej príjemná osobnosť a spoľahlivosť ju rýchlo získali našu dôveru a veľký rešpekt. Hoci sme mali len krátky čas na to, aby sme sa s ňou zblížili, bolo samozrejmé, že je veľmi milá a ochotná pomôcť v každej situácii.

Jej spoľahlivosť bola obdivuhodná. Vždy, keď sme ju potrebovali, bola tam pre nás so všetkou svojou pozornosťou a ochotou. Bez ohľadu na to, aká bola situácia, vždy sme sa mohli spoľahnúť na to, že nám poskytne pomoc a podporu. Jej profesionálny prístup k práci nás motivoval a dodal nám istotu, že sme v dobrých rukách.

Svojou priateľskou povahou a úsmevom nám dokázala spríjemniť aj tie najnáročnejšie dni na výlete či na súťaži. Bolo s ňou ľahké komunikovať a vždy sme sa cítili, že nás počúva a berie naše potreby vážne. Jej schopnosť nadviazať dôverné a otvorené rozhovory vytvorila v kolektíve príjemnú atmosféru a podporila vzájomné porozumenie. Viktória nám ukázala, že aj v krátkom čase je možné vytvoriť hlboké a dôverné vzťahy. Jej prítomnosť v kolektíve bola príjemnou zmenou a prispela k pozitívnej atmosfére a tímovej práci.

Aj keď sme mali len krátky čas na to, aby sme ju spoznali, jej dojem na nás zostane dlho. Viktória Regendová nám ukázala, že pravá hodnota nie je v množstve času, ktorý strávime spolu, ale v kvalite vzťahov, ktoré vytvoríme. A v tomto ohľade bola neoceniteľná.

Tamara Ulmannová