Videogaléria - Zlatý Amos

14. ročník - finále z Košickej akadémie Da Vinci za prítomnosti predsedu vlády Eduarda Hegera

12. ročník

13.05.2018

Finále - 12. ročník sa uskutočnil v Bratislave v Zrkadlovom háji.

12. ročník

12.05.2018

Semifinále - 12. ročník sa uskutočnil v Bratislave v Zrkadlovom háji.

11. ročník

05.05.2017

Finále - 11. ročník sa uskutočnil na Mestskom úrade v Poprade

11. ročník

05.05.2017

Semifinále - 11. ročník sa uskutočnil na radnici v Poprade.

10. ročník

05.05.2016

Finále - 10. ročník sa uskutočnil v Historickej radnici v Košiciach v školskom roku 2015/2016.

9. ročník

05.05.2015

Finále - 9. ročník sa uskutočnil v Historickej radnici v Košiciach v školskom roku 2014/2015.

8. ročník

03.05.2014

Finále - 8. ročník sa uskutočnil v Historickej radnici v Košiciach v školskom roku 2013/2014.

7. ročník

06.05.2013

Finále - 7. ročník sa uskutočnil v Historickej radnici v Košiciach v školskom roku 2012/2013.

7. ročník

05.05.2013

Semifinále - 7. ročník sa uskutočnil v Historickej radnici v Košiciach v školskom roku 2012/2013

6. ročník

05.05.2012

Finále - 6. ročník sa uskutočnil v Historickej radnici v Košiciach v školskom roku 2011/2012.

5. ročník

05.05.2011

Finále - 5. ročník ankety sa uskutočnil v Spoločenskom pavilóne v Košiciach v školskom roku 2010/2011.

4. ročník

05.05.2010

Finále - 4. ročník sa uskutočnil v Spoločenskom pavilóne v Košiciach