ADEVYK

občianské združenie založené 10. 2. 2004

Predmetom činnosti občianskeho združenia je prispievať k nenútenému pochopeniu rôznych javov a zákonitosti, objavovaniu vedy a vytváraniu nových ciest k poznaniu, tvorivosti, popularizácií vedy, budovaniu vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, vytváraniu súťažných, metodických a vzdelávacích aktivít v školskom a mimoškolskom prostredí. 

ADEVYK je hlavný organizítor ankety "Zlatý Amos" a "Ocenenia pre deti a mládež DITA"

Hlavné aktivity