ADEVYK

občianské združenie založené 10. 2. 2004

OZ ADEVYK je hlavný organizátor ankety o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovensku Zlatý Amos.

Predmetom činnosti občianskeho združenia je prispievať k nenútenému pochopeniu rôznych javov a zákonitosti, objavovaniu vedy a vytváraniu nových ciest k poznaniu, tvorivosti, popularizácií vedy, budovaniu vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, vytváraniu súťažných, metodických a vzdelávacích aktivít v školskom a mimoškolskom prostredí.

Venujte nám 2% - OZ ADEVYK, Nevädzová 13,  040 01 Košice 
IČO: 3555 9195