10. Jaroslava Kaplárová

28.03.2024

Empatická, spravodlivá, priateľská a usmievavá naša naj slovenčinárka.

Pani učiteľka Jaroslava Kaplárová je naša obľúbená slovenčinárka, nielen pre jej krásu a štíhlu postavu zdobenú dlhými vlasmi, ale najmä pre jej priateľský a usmievavý prístup k nám na každej vyučovacej hodine. Na hodinách spája neobyčajnú kombináciu umenia slova a praktického myslenia. Táto kombinácia nám žiakom umožňuje lepšie pochopiť, o čom písali naši poeti a prozaici.

Jej dobré srdce a ohľaduplnosť sú ďalšie dobré vlastnosti, ktoré ju robia výnimočnou. Hodiny s ňou nás nestresujú a vytvára v triede priateľské, podporujúce prostredie, kde sa každý cíti vítaný a ocenený.

Pani Jarka Kaplárová je nielen učiteľkou, ale aj dôležitou osobou, ku ktorej môžeme prísť s dôverou a problémami, aj keď nie je naša triedna učiteľka s ochotou nám vždy poradí.

Vo svojom voľnom čase vedie tanečný krúžok našich mladších spolužiakov prvého a druhého ročníka, čo je ďalší dôkaz jej záujmu o kultúru a umenie. Táto aktivita nie je len prejavom jej všestranných záujmov, ale aj jej snahy podporovať potenciál, kreativitu schopností nás žiakov. Pani Kaplárová chápe tanec ako formu vyjadrenia citov a spôsob, ako posilniť tímového ducha a spoluprácu medzi žiakmi. Zaviedla čítanie ,,obľúbenej knihy" , kde MY, starší, čítame našim malých spolužiakom.

Jej pozitívny prístup k životu a snaha preniesť túto pozitívnosť na študentov sú možno najcennejšími darčekmi, ktoré môže ako učiteľka ponúknuť.

Učiteľka Jarka je koordinátorkou žiackeho parlamentu. Pomáha presadzovať záujmy, kreatívne nápady, akcie na našej škole - Dračí punč, Stridží deň, Žiaci za katedrou alebo pohybové hry počas veľkej prestávky.

Pani učiteľka Jaroslava Kaplárová je inšpiráciou a príkladom toho, ako pristupovať k životu s otvoreným srdcom a mysľou. Jej schopnosť vidieť krásu v jednoduchosti, oceňovať našu snahu na hodinách a zároveň pochopiť tínedžerský svet, a práve to robí z nej jedinečnú a cennú osobu v živote každého žiaka ktorého učí, a ktorý má šťastie byť jej žiakom, a preto má byť Zlatým Amosom.

Tamara Vargová, Lucia Ignátová