12. Dominika Marčanová

26.03.2024

Pani učiteľka Marčanová učí na škole dejepis a občiansku náuku. Okrem toho vedie žurnalistický krúžok , web školy a škloský časopis. Je to malá akčná , úprimná, spravodlivá osoba, ktorá je veľmi obľúbená medzi žiakmi a učiteľmi.

Pani učiteľka Marčanová spĺňa všetky atribúty skvelého učiteľa. Moje uznanie si zaslúži ako učiteľka dejepisu , občianskej náuky, triedna učiteľka a hlavne ako empatická a vysoko humánne založená. Všetky svoje aktivity berie zodpovedne a zásadovo. Deti všetkých vekových kategorií sú jej srdcovou záležitosťou. Trvalými atribútmi jej práce je húževnatost, nasadenie a skvelý prístup k žiakom , ku kolegom a ku nám rodičom. Vyniká príkladným pedagogickým taktom , dominuje u nej ľudskosť, presadzuje pozitívne pedagogické hodnoty, výchovu zrelej osobnosti a otvorenú komunikáciu. Svojich žiakov vníma ako rovnocenných partnerov. Vždy pohotovo reaguje na nové trendy vo vyučovaní a presadzuje tvorivé metódy vo výučbe. Tejto práci obetuje aj veľa svojho času. Napriek všetkému je mimoriasne skromným človekom, zaujíma sa iných ľudí a kultúru. Je priateľská , nekonfliktná , veľkorysá a najviac zo všetkého vie motivovať. Veľmi si vážim jej prácu a som jej vďačná, že ona je tá učiteľka , na ktorú moje deti nezabudnú a ešte aj roky po ukončení ZŠ im budú jej rady napomocné a motivujúce.

Petra Vargová