Pár slov o ankete


Anketa je spolufinancovaná z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Hlavný organizátor - občianske združenie ADEVYK 

Hlavný partner - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Anketa o najobľúbenejšieho učiteľa vyzdvihuje vzťah medzi žiakmi a učiteľmi, ktorí naše deti učia, vychovávajú, sú im oporou, pomáhajú im na ceste k úspechom. Anketa je zábavná forma súťaže učiteľov so svojími žiakmi, ktorí ich do ankety navrhli. Každý z nás si určite spomenie aspoň na jedného učiteľa, ktorý bol láskavý, múdry a bol nám vzorom.

V školskom roku 2022/2023 vstupujeme do 16. ročníka a za tých uplynulých 14 rokov sme ocenili viac ako 100 úžasných učiteľov z celého Slovenska.

Zlatý Amos získa 3500 Eur, korunu a žezlo (putovná cena), Amos sympaťák získa 1000 Eur (internetové hlasovanie), Zlatá škola získa 1000 Eur (najviac prihlásených učiteľov), Cena Jána Gašperana (spoluzakladateľa ankety na Slovensku) - učiteľ získa 1000 eur, Pedagóg na ktorého sa oplatí spomínať získavajú ocenenie všetci prihlásení učitelia, Naj učiteľ národnostných menšín a učiteľ bez predsudkov - každý učiteľ získa po 1000 Eur, Najlepší príbeh o učiteľovi - 200 Eur (ocenenie pre žiakov).

Za 15 rokov sme odovzdali finančné ceny učiteľom, školám a žiakom.

Finančné ocenenie spolu - 132 500,- eur 

Projekt Zlatý Amos je výnimočný tým, že do ankety prihlasujú svojich učiteľov len žiaci, ktorí svojich učiteľov obdivujú a majú ich radi. Svedčí o tom aj príbeh, ktorý o učiteľovi posielajú. Za 15 rokov existencie ankety sme ocenili 140 učiteľov a podporili sme ich finančne v celkovej hodnote 132 500 eur. Žiaci navrhli 918 učiteľov z 592 základných škôl, stredných škôl a základných umeleckých škôl. Celkovo sa do ankety zapojilo 44 184 žiakov a počas 14 ročného hlasovania cez internet sme dostali až 1 105 932 hlasov. V RTVS sa ankety vysiela pravidelne už 15 rokov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podporuje túto anketu už 15 rokov, bez dotácie by sa anketa nedala zorganizovať.