Medzinárodné projekty

Medzinárodný kozmický výcvik za účasti Vladimíra Remeka v Eurospace centre v Belgicku - 2008. Pod záštitou prvého slovenského kozmonauta Ivana Bellu.

Medzinárodná výmena z programu Mládež v Európe Boreé vo Francúzsku - 2004

Medzinárodné školenie vedúcich a učiteľov fyziky v Grenobli so zástavkou v Paríži vo Francúzsku - 2004

Medzinárodné školenie v Košiciach - Francúzi, Česi, Slováci 

Medznárodný camp zameraný na médiá, Praha - 2004

Medzinároný festival vedy a techniky. Debrujárkse pokusy na výstave  - Kossuth klub Budapešť, Maďarsko - 2005

Medzinárodný festival debrujárskych pokusov - Paríž - 2004

Medzinárodné stretnutie školiteľov z oblasti vedy a techniky, Štrasburg 2004