Eurospace

Medzinárodný kozmický výcvik za účasti Vladimíra Remeka v Eurospace centre v Belgicku - 2008. Pod záštitou prvého slovenského kozmonauta Ivana Bellu