Praha

Medznárodný camp zameraný na médiá, Praha - 2004