Grenoble

Medzinárodné školenie vedúcich a učiteľov fyziky v Grenobli so zástavkou v Paríži vo Francúzsku - 2004