Euroboreé

Medzinárodná výmena z programu Mládež v Európe Boreé vo Francúzsku - 2004