Budapešť
Medzinároný festival vedy a techniky - Kossuth klub Budapešť, Maďarsko - 2005