Pedagóg, na ktorého sa oplatí spomínať
 (bývalí žiaci navrhujú učiteľov, ktorí sú buď na dôchodku, alebo už pracujú v inom odvetví)