Pedagóg, na ktorého sa oplatí spomínať

 (bývalí žiaci navrhujú učiteľov, ktorí sú buď na dôchodku, alebo už pracujú v inom odvetví)

Prihlášku pošlite do 15. marca 2023