Pedagóg, na ktorého sa oplatí spomínať

 (bývalí žiaci navrhujú učiteľov, ktorí sú buď na dôchodku, alebo už pracujú v inom odvetví)

Prihlášku pošlite do 31. mája 2020

Prihlášku si môžete aj stiahnuť a poslať nie doporučenou poštou na adresu: 

ADEVYK, Nevädzová 13, 040 01 Košice

alebo vyplniť elektronicky