Učiteľ bez predsudkov
navrhujte svojich učiteľov do 31. marca 2019