Učiteľ bez predsudkov
navrhujte svojich učiteľov do 31. mája 2020 

Prihlášku zašlite do 31. mája 2020

Prihlášku si môžete aj stiahnuť a poslať nie doporučenou poštou na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

Odbor vzdelávania národnostných menšín

Stromová 1, 811 07 Bratislava,

s označením na obálke názov kategórie alebo oskenujte a pošlite na zlatyamos_sr@zlatyamos.sk 

elektronická prihláška