Štrasburg

Medzinárodné stretnutie školiteľov z oblasti vedy a techniky, Štrasburg 2004