14. ročník - finále

25.04.2022

14. ročník - finále z Košickej akadémie Da Vinci za prítomnosti predsedu vlády Eduarda Hegera