Naše filmy

Projekt je pomenovaný podľa gréckeho autora bájok Ezopa. Pozrite si 6 bájok.

Horor 4 sestry nakrútili deti na Letnej filmovej akadémii v roku 2012.

Medzinárodný kozmický výcvik za účasti Vladimíra Remeka v Eurospace centre v Belgicku - 2008

Pozrite si rozprávky, ktoré nakrútili deti na Letnej filmovej akadémii v roku 2013.

Súťažný film mobilfest - 2014