Nácvik programov

21.02.2019

Od 21. februára 2019 sa začne nácvik vyžrebovaných programov na školách.