Nácvik programov

Od 25. februára 2019 sa začne nácvik vyžrebovaných programov na školách.