Aktuality - termíny
Zlatý Amos SR

Od 12. - 13. mája 2018 sa uskutoční celoslovenské kolo Zlatý Amos v Bratislave - Kultúrne zariadenie Zrkadlový háj v Petržalke. Na celoslovenské kolo sú pozvaní semifinalisti so svojimi žiakmi v počte 10 a 1 pedagogický doprovod. Stravu a ubytovanie zabezpečuje organizačný štáb. Cestovné zabezpečuje škola. Všetky pokyny a hramonogram sa pripravia...

Od 13.-14. apríla 2018 sa uskutoční povinné sústredenie semifinalistov na Čingove (chata odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy) za prítomnosti organizačného štábu a režiséra. Na sústredení budeme upravovať program, ktorý učitelia uverejnili na youtube a pripravíme celoslovenské kolo.

Do 6. apríla 2018 každý súťažiaci zavesí na youtube program,ako privátne video,(heslo a adresu dostanú semifinalisti v emaili). Program nakrútia na mobil, iba v pracovnej verzii tak, aby bolo počuť aj zvuk, nie v telocvični ale v triede. Program potom dopracujeme na sústredení.

31. marca 2018 sa končia nominácie učiteľov týchto kategórii: Učiteľ bez predsudkov, Učiteľ národnostných menšín a pedagóg, na ktorého sa oplatí spomínať.

od 1. marca do 15. apríla 2018 môžu žiaci, rodičia, verejnosť dať hlas na web stránke učiteľovi, ktorý získa titul Amos sympaťák a 1000 eur šek. Jeden z hlasujúcich získa 100 eur.

Od 19. 2. 2018 bude televízny štáb nakrúcať 1. súťažnú disciplínu priamo na školách. Žiaci si pripravia videovizitku na 30 sekúnd, t. z., že si pripravia odpoveď na otázku, prečo navrhujú učiteľa do ankety. Termín nakrúcania sa určí od 19. februára 2018 po dohode s učiteľmi.

Od 19. februára do 6. apríla budú mať učitelia čas na nácvik vyžrebovaných programov. Učiteľ si vyberie 5 detí, ktoré spolu s učiteľom v hlavnej úlohe nacvičia 2. súťažnú disciplínu.

16. februára budeme žrebovať pre semifinalistov 2. súťažnú disciplínu - program, ktorý si učitelia pripravia s 5 deťmi zo školy na 2 minúty. Video zo žrebovania pošleme všetkým semifinalistom na emailovú adresu, ktorú majú uvedenú v prihláške.

15. februára 2018 bude vyhodnotenie krajského kola súťaže a postupujúcim učiteľom budeme telefonovať a informovať ich aj emailom o postupe.