Sústredenie semifinalistov 2020

07.03.2020

Od 6. - 7. 3. 2020 sa uskutočnilo sústredenie semifinalistov v Košiciach. Stretli sa opäť úžasní učitelia, ktorých sme informovali o celej organizácii celoslovenského kola. Na sústredení si vyžrebovali hlavnú tému svojho programu a žáner a vtedy naozaj začala zábava a smiech medzi súťažiacimi učiteľmi. V okamihu vyžrebovania programu sme postrehli, že už v prvej sekunde začali rozmýšľať ako to celé pripravia. Boli prekvapení, zaskočení ale brali to naozaj zodpovedne. Hlavná téma progamu v tomto 14. ročníku je svet - krajiny sveta. Vybrali sme zaujímavé krajiny a ešte lepšie žánre. Sme veľmi zvedaví, ako sa zhostia svojej úlohy. Počas mesiaca marec budeme na školách nakrúcať videovizitky, kde ich žiaci prezradia, prečo ich do súťaže navrhli. Videovizitky uvidíme na celoslovenskom kole ako prvú súťažnú disciplínu. Tešíme sa na nových najobľúbenejších učiteľov, ktorých veľmi radi spozná celé Slovensko.