Skúšky a zasadnutie poroty

Zlatý Amos - 13. ročník - 3.-5.5.2019