Zavesenie programu na youtube

30.03.2019

Od 30. - 31. marca 2019 učitelia zavesia nacvičený program na youtube, pre prípravu na sústredenie.