Otvorenie 13. ročníka ankety

18.10.2018

Generálny tajomník MŠVVaŠ SR Mario Schrenkel otvoril spolu so Zlatým Amosom 2018 Jánom Gállom 13. ročník ankety.