4. Danka Ihnátová

09.05.2023

Usmievavá, vždy pozitívne naladená, plná tvorivých nápadov a ochotná vždy pomôcť. Aj keď je zaneprázdnená, dokáže si nájsť čas pre každého a bez rozdielu i vo svojom voľnom čase.

Mám v hlave veľa myšlienok, ako ich len napísať, aby som vystihla, čím je výnimočná naša pani učiteľka Danka Ihnátová. Danka Ihnátová je naša milovaná pani Triedna učiteľka, ktorá je stále ochotná a starostlivá. Je ako naša druhá mama, i keď sme už siedmaci. Vždy usmiata, pozitívne naladená. Podporuje nás, a po výbornom výkone a našej snahe, nás nezabudne odmeniť či už vecným alebo slovným darom. A aj keď sa nám občas niečo nedarí, stále nás povzbudí. Jej súťaživá povaha nás "núti" rozvíjať naše neobjavené či zabudnuté, rokmi neoprášené talenty.

,,Choď, a ukáž čo vieš, ale hlavne si uži danú chvíľu!" To sú jej slová, ktorými nás odprevádza na každú súťaž, či akciu. Keď sa nám podarí uspieť, tak sme šťastní, že je šťastná aj ona z našich úspechov.

Dávno je o nej známe, že na trampolíne skáče – dobíja si predsa energiu. Ladnosť, rytmus pohybov, fantáziu má aj pre tanečné kúsky. Každú stredu a piatok je gymnastická miestnosť vyťažená hŕstkou nadšených tanečníkov, s ktorými má za tie roky celú plejádu úspechov, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Pozor! Poriadok musí byť. Nie je to len o zábave. Tvorivá biológia, fylogenéza rastlín, živočíchov a človeka nám musí byť dobre známa. Biologická olympiáda ja predsa každý rok, na ktorej nemôže chýbať žiak našej školy či triedy.

Hoblík či pílka jej nie je cudzia. V dielni sa vždy s nami na technike zvŕta. Pod jej vedením nie jeden žiak bol na technickej olympiáde úspešný.

A nemôžem zabudnúť na jej pravidelné týždenné hlášky: "Nezabúdajte na svoju dobrú výchovu počas žitia na škole, hlavne cez prestávky" a "nemusíme byť každý s každým kamarát, ale máme sa medzi sebou tolerovať."

Možno podľa mojich myšlienok sa nedá vyjadriť to, čo mám ja a celá trieda v srdci. Jednoducho povedané, naša Triedna a učiteľka je pre nás a našu školu každý deň Človekom.

Preto chceme, aby sa o našej úžasnej Triednej, ktorej patrí pomenovanie s veľkým písmenom ,,T", dozvedelo celé Slovensko.