ZŠ Žitavská Bratislava  je ZLATÁ ŠKOLA 2019

08.05.2019

ZŠ Žitavská 1 je ZLATÁ ŠKOLA 2019

V nedeľu 5. mája 2019 v Dome kultúry Pezinok na slávnostnom finále získala naša škola - Základná škola Žitavská 1- titul ZLATÁ ŠKOLA a odmenu tisíc eur v celoslovenskej ankete Zlatý Amos -o najobľúbenejšieho učiteľa -učiteľku na Slovensku. Cenu prevzala z rúk p. poslanca Národnej rady Slovenskej republiky p. Mgr. Branislava Gröhlinga, zástupkyňa školy p. Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová spolu so žiakmi. Cenu si veľmi vážime, veď z celého Slovenska sme mali najviac nominovaných učiteľov. Vďaka patrí nielen nominovaným učiteľom, ale všetkým učiteľom a pani vychovávateľkám našej školy, ktorí vytvárajú pre žiakov výbornú atmosféru v triede, učia ich srdcom a s láskou. Nesmiem zabudnúť poďakovať aj našim skvelým žiakom, ktorí o nominovaných učiteľoch písali nádherné básničky a príbehy. VĎAKA patrí všetkým. ĎAKUJEME, hlavnému organizátorovi ankety Zlatý Amos - OZ ADEVYK a hlavnému partnerovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová, zástupkyňa riaditeľky školy

Základná škola Žitavská 1