Celoslovenské kolo v Bratislave

12.05.2018

Od 12. - 13. mája 2018 sa uskutoční celoslovenské kolo Zlatý Amos v Bratislave - Kultúrne zariadenie Zrkadlový háj v Petržalke. Na celoslovenské kolo sú pozvaní semifinalisti so svojimi žiakmi v počte 10 a 1 pedagogický doprovod. Stravu a ubytovanie zabezpečuje organizačný štáb. Cestovné zabezpečuje škola. Všetky pokyny a hramonogram sa pripravia na sústredení.