Kalendár aktivít

Sem vložte podnadpis

.

september - december     vyhlásenie, prihlasovanie žiakov
január elektronické hodnotenie
február - marec výber nominantov
apríl - máj - jún nakrúcanie videovizitiek
úvod septembra galaprogram a vyhlásenie nového ročníka