Nové oceňovanie žiakov Zlaté pierko

Pero bolo, je a bude nástrojom poznania, zaznamenávania myšlienok a udalostí prostredníctvom písma. História hovorí, že už pred viac ako 5- tisíc rokmi vznikli prvé perá, boli to steblá naplnené tekutinou,  ktorými  sa  písalo   a  postupne  sa  používalo  brko  z vtáčieho pera až do polovice 19. storočia. Pero má svoj vývoj, od guličkových, atramentových až po dnešné 3D perá, elektronické perá, ale stále sú to perá, ktoré v živote potrebujeme. A preto sme sa rozhodli, že názov oceňovania pre žiakov základných a stredných škôl bude "Zlaté pierko" ako symbol vzdelávania a pocta vynálezcom, ktorí pero vynašli pre ďalšie generácie. Zlatým pierkom oceníme žiaka, ktorý je výnimočný. 

Ambasádorom "Zlatého pierka"  je herec 

Marián Miezga

Organizačné pokyny

Kalendár aktivít

Prihlášky žiakov