Aktuality - termíny
Zlatý Amos SR

Igor Timko spolu s Jankom Gállom Zlatým Amosom 2018 a žiakmi zo ZŠ Drábova v Košiciach vás vyzývajú, aby ste prihlásili svojho najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku do ankty Zlatý Amos. Preto neváhajte a prihlasujte.

Generálny tajomník MŠVVaŠ SR Mario Schrenkel otvoril spolu so Zlatým Amosom 2018 Jánom Gállom 13. ročník ankety.

Od 12. - 13. mája 2018 sa uskutoční celoslovenské kolo Zlatý Amos v Bratislave - Kultúrne zariadenie Zrkadlový háj v Petržalke. Na celoslovenské kolo sú pozvaní semifinalisti so svojimi žiakmi v počte 10 a 1 pedagogický doprovod. Stravu a ubytovanie zabezpečuje organizačný štáb. Cestovné zabezpečuje škola. Všetky pokyny a hramonogram sa pripravia...

Od 13.-14. apríla 2018 sa uskutoční povinné sústredenie semifinalistov na Čingove (chata odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy) za prítomnosti organizačného štábu a režiséra. Na sústredení budeme upravovať program, ktorý učitelia uverejnili na youtube a pripravíme celoslovenské kolo.

Do 6. apríla 2018 každý súťažiaci zavesí na youtube program,ako privátne video,(heslo a adresu dostanú semifinalisti v emaili). Program nakrútia na mobil, iba v pracovnej verzii tak, aby bolo počuť aj zvuk, nie v telocvični ale v triede. Program potom dopracujeme na sústredení.

31. marca 2018 sa končia nominácie učiteľov týchto kategórii: Učiteľ bez predsudkov, Učiteľ národnostných menšín a pedagóg, na ktorého sa oplatí spomínať.