Nácvik programov v školách

19.02.2018

Od 19. februára do 6. apríla budú mať učitelia čas na nácvik vyžrebovaných programov. Učiteľ si vyberie 5 detí, ktoré spolu s učiteľom v hlavnej úlohe nacvičia 2. súťažnú disciplínu.