Zuzana Réveszová

Dobrý deň, Nie som zo spomínanej školy. Ale poznám prácu a zanietenosť

pani uč. Réveszovej a iného človeka, ktorého by bolo treba

oceniť si v tejto chvíli ani neviem predstaviť.