Viera Orlovská

Pani učiteľka

učí v triede praktickej školy. Do jej triedy chodia aj dvaja

súrodenci Mária

a Roman. Sú to žiaci z rómskej rodiny.

Obaja ich rodičia sú nevidiaci a tiež každé dieťa v rodine má

problémy so zrakom. Mária a Roman patria k žiakom s

praktickou slepotou. Pani učiteľka ich učí oveľa viac, než len

to, čo predpisujú osnovy. Môžu sa s ňou porozprávať o

všetkom, čo ich zaujíma. Pretože videla ich záujem o umenie a

8. 3. 2019 Gmail - Dáta z formulára na vašich stránkach

krásnu literatúru, nacvičila s nimi slávnu balkónovú scénu z

hry Rómeo a Júlia.

Súhlas učiteľa: Súhlasím s nomináciou a som si vedomý

ďalších

povinností v celoslovenskom kole