Ondrej Mravík

Pána učiteľa navrhujeme

na toto ocenenie preto, že i teraz po rokoch na neho spomíname s láskou a nesmiernou úctou k jeho svedomitej práci a hlavne kvôli jeho otcovskému vzťahu k nám a jeho veľkému úsiliu nás niečo naučiť. Vtedy sme si to síce ešte nevedeli tak vážiť a doceniť túto jeho snahu, ale až v dospelosti sme všetko pochopili. Naša vďaka mu patrí hlavne za čas, ktorý nám venoval vo svojom voľnom čase mimo školy. Venoval sa nám pri doučovaní z matematiky a príprave na prijímacie pohovory na strednú školu, viedol na škole šachový krúžok, chodil sa s nami korčuľovať, ale nikdy nezabudneme hlavne na to, ako nás učil tancovať spoločenské tance na náš triedny večierok. Bol to náš obľúbený triedny učiteľ a verím tomu, že mnohí spolužiaci chodili do školy radi aj kvôli nemu. S našim triednym, ako sme ho volali, bol ten náš školský čas určite zaujímavejší a veselší, a až tak, že v posledný deň sa nám z našej školy nechcelo ani odísť. Neuveriteľné? Ale bolo to naozaj tak. Spomíname na to už len na našich stretnutiach, a preto chceme aj touto cestou povedať nášmu pánu učiteľovi z lásky jedno veľké Ďakujeme..