Nominanti 2022

Krátka charakteristika učiteľa: Náš Maťko je nielen učiteľ geografie, on ju doslova miluje. Každý deň nosí tričká, na ktorých píše, že jeho srdce bije iba pre geografiu. Keď nás ide vyvolať, luskne a ukáže prstom. Je to strašne COOL. Je veľmi milý a vždy má pre nás nachystané mnohé zaujímavosti. Zakaždým rozpráva pokojným hlasom, jasne a stručne....

Krátka charakteristika: Pán zástupca je nielen odborne zdatný, ale aj otvorený dialógu, snažiaci sa o spätnú väzbu od žiakov a rodičov a tiež o zlepšovanie výučby i prostredia na škole. Odpovedá rýchlo na maily i telefonáty aj v čase svojho osobného voľna, je priateľský a dobre naladený. Pripravený pomáhať a riešiť problémy, čo sa ukázalo aj v čase...

Krátka charakteristika: Marián Demek je učiteľ, ktorý učí na našej škole už 19 rokov. Je vždy pozitívne naladený, u žiakov má rešpekt, no zároveň zmysel pre humor. Vie žiakov motivovať, povzbudiť, ale aj pomôcť. Svoju lásku k hudbe prenáša aj na žiakov. Nerobí rozdiely medzi žiakmi s bežného a sociálne znevýhodneného prostredia.

Krátka charakteristika: Keď som sa v štvrtom ročníku dozvedel, že budeme mať v piatom ročníku

Krátka charakteristika: Pani učiteľka je milá, usmievavá, empatická, nikdy nekričí, pre každého má vždy pochopenie, snaží sa všetkým pomáhať, učí nás nielen učivo ale aj byť dobrými ľuďmi, záleží jej na našom názore.

Krátka charakteristika: Pani učiteľka počúva svojich žiakov, pomáha im, inšpiruje, je priateľkou. Nediktuje učivo, ale učí potešenie z poznania. Nechce vedieť, čo nevedia, ale čo a ako to zvládnu. Dáva pocit, že sú výnimoční a dôležití .Povzbudzuje a všíma si, kedy je potrebná podpora a slová chvály. Napriek disciplíne je však v jej triede dobrá...

Krátka charakteristika: Našu pani učiteľku najlepšie vystihujú úsmevy našich detí, ktorými ju každé ráno vítajú v triede. Pani učiteľka (spolu so skvelou pani vychovávateľkou) vytvorila zo školy nielen miesto, kam sa chodí učiť, ale kde sa aj pozerajú rozprávky, hrávajú rôzne hry, organizuje sa veľa rôznych aktivít.

Krátka charakteristika: Hlava plná nápadov a od realizácie k činom krátka cesta. Cieľavedomá, empatická, pracovitá, ctižiadostivá, hnací motor kolektívu.

Krátka charakteristika: Mgr. Kemeňová je z nášho rodičovského pohľadu mimoriadne láskavou profesionálkou. Jej prístup žiakom, učivu a práci na vyučovacej hodine sprostredkovane s radosťou a hrdošťou v očiach pozorujeme na vedomostiach, zručnostiach a návykoch, ktoré našich deťom vštepuje. Je inšpiratívne sledovať sposob projektového vyučovania, cez...

Krátka charakteristika: sympatická, láskavá, úprimná, priateľská, ochotná pomôcť v každej situácii, s veľkým srdcom

Krátka charakteristika: Pán učiteľ je NÁŠ PÁN UČITEĽ. Po chodbách chodí vysmiaty s dobrou náladou, koho zasa "nachytá". Medzi žiakmi má prirodzený rešpekt, ale zároveň je priateľský a spravodlivý. Vždy rád pomôže a pozorne nás počúva. Dokáže nás motivovať k učeniu ako nikto iný. Jeho hodiny sú plné vtipu a kvalitnej výuky. Vďaka nemu sme jedničky v...

Krátka charakteristika: Cieľavedomá, praktická, empatická, kritická, plná energie, v neustálom pohybe. Tvorivá, nápaditá, usilovná, s vlastnými názormi, za ktorými si pevne stojí.

Krátka charakteristika: Pani učiteľka Sylvia Oškerová pracuje na našej škole už bezmála 27 rokov a bola aj jej žiačkou, takže ju veľmi dôverne pozná a má k nej vybudovaný vzťah. Je energická, vybušná, vie sa nadchnúť pre prácu s deťmi. Je vynikajúca speváčka, organizátorka a hudobníčka.

Krátka charakteristika: Priateľská, empatická, tvorivá, plná nových nápadov, sršiaaca energiou, nezastaviteľná.

Krátka charakteristika: Neskutočne skromná, pracovitá, tolerantná, vynachádzavá, empatiská, priateľská, práci oddaná.

Krátka charakteristika: Neskutočne usilovná, pracovitá, veselá, empatická, ctižiadostivá, nevyčerpateľný zdroj energie, sily a nápadov.

Krátka charakteristika: Náš pán učiteľ Ľubko je v prvom rade človek s veľkým Č a učiteľ s veľkým U. Človek a učiteľ mimoriadne láskavý, chápavý, tolerantný, ochotný, empatický, trpezlivý, úprimný, kreatívny, dôveryhodný, má zmysle pre humor, v slovníku mu chýba slovo nedá sa, mimoriadne pracovitý (aj s lopatou a fúrikom mu to ide :)), veľmi rád sa...