Mária Hradovská

Mgr. Mária Hradovská pôsoby na základnej škole v Chrastnom už 22 rokov . V súčasnosti pôsobí na tejto škole ako aj riaditeľka . Má 62 rokov a dlhoročnú prax . ZŠ v Chrastnom je neplnoorganizovanou školou ktorú navštevujú rómske deti . V sučasnosti máme 24 žiakou v 4 triedach a to 1,2,3 a4 ročník . Táto škola sa nachádza v Košickom kraji ,v okrese Košice-okolie v malej obci s počtom obyvateľov cca 580. Vzťahy medzi rodičmi a školou su na veľmi dobrej úrovni a práve na tomto ako aj na inom má zásluhu práve nominovaná Mgr. Mária Hradovská . Veľmi pozitívňe vplíva na deti , dochádza je na veľmi dobrej úrovní ako aj všetko ostatné . Nominovaná si rozhodne zaslúži byť .