Mária Czakóová

Naša pani učiteľka s aprobáciou biológia- chémia patrí medzi najaktívnešie učiteľky na škole.

Každý rok je aj triednou učiteľkou, stará sa o žiakoch, akokeby o svoje. Je plná dobrých nápadov, nešetrí sa pri letných aktivitách, spolupracuje aj s rodičmi.Je veľmi obľúbená v kolektíve.