7. Zlatica Murrayová

01.05.2023

Praktická, veselá, priama, zodpovedná, empatická, bez predsudkov.

Keď chcete spoznať obrovský zásobník energie, tak sa príďte pozrieť na našu "Včeliu paseku", kde naša pani učiteľka Zlatka Murrayová srší nápadmi, vymýšľa s nami, pečie, varí, ....... a, samozrejme, že nás tretiakov aj všetko nové učí. Pripravuje nám veselé úlohy, vezme nás na lúku, aby sme si všetko odpozorovali a naučili sa prírodu si vážiť. Nie je tomu inak ani v zime, vtedy pozorujeme stopy v snehu...a keby tam, náhodou žiadne neboli, tak si ich spoločne vytvoríme a potom určujeme, komu sa to najviac podarilo. Pani učiteľka rada športuje, a preto nás aj na športové súťaže pripravuje a oduševnene povzbudzuje. Nezabudne pochváliť, ak sa nám dačo podarí a ak sa nepodarí, vie nás povzbudiť, aby sme sa nevzdávali.

Keď chcete spoznať obrovský zásobník energie, tak sa príďte pozrieť na našu "Včeliu paseku", kde naša pani učiteľka Zlatka Murrayová srší nápadmi, vymýšľa s nami, pečie, varí, ....... a, samozrejme, že nás tretiakov aj všetko nové učí. Pripravuje nám veselé úlohy, vezme nás na lúku, aby sme si všetko odpozorovali a naučili sa prírodu si vážiť. Nie je tomu inak ani v zime, vtedy pozorujeme stopy v snehu...a keby tam, náhodou žiadne neboli, tak si ich spoločne vytvoríme a potom určujeme, komu sa to najviac podarilo. Pani učiteľka rada športuje, a preto nás aj na športové súťaže pripravuje a oduševnene povzbudzuje. Nezabudne pochváliť, ak sa nám dačo podarí a ak sa nepodarí, vie nás povzbudiť, aby sme sa nevzdávali.

Jej veľkou záľubou, okrem učenia, sú včielky – tvor maličký, ale nesmierne užitočný. Na ich živote, práci a usilovnosti nám pani učiteľka často vysvetľuje, aký význam pre nás včely majú.

V prvom ročníku sme do plástov ukladali písmenká, ktoré sme sa postupne učili. A ako sme napredovali my, tak medom (našimi zručnosťami) oťažieval aj náš plást, z ktorého sme na konci školského roka mohli vytočiť ten náš pomyselný medík – to, čo sme sa naučili.

Tak, ako včielky nalietajú stovky kilometrov, aby naplnili plásty, tak aj naša pani učiteľka s nami neustále niekam uteká (áno, uteká, lebo veľmi rýchlo chodí a aby sme to všetko stihli, tak musíme riadne vykračovať aj my), aby sa naše plásty napĺňali novými vedomosťami, zážitkami, príbehmi. Nevieme, kam si chodí pani učiteľka dobíjať baterky, ale tá nabíjačka je perfektná.......musíme zistiť, kde ju má ukrytú, aby sme ju, v prípade potreby, mohli tiež použiť. Často s pani učiteľkou varíme a pečieme a takisto ochutnávame medík od jej včielok... možno preto sme takí zdraví ..... žeby v tom bolo ukryté to jej tajomstvo?