6. Miroslava Križovenská

02.05.2023

Naša pani učiteľka je veľmi milá, krásna, dobrá, usmievavá, dáva nám dobré známky a vždy nám odpustí ak niečo nemáme, alebo nevieme. Máme ju všetci radi. Je to proste najlepšia pani učiteľka a dokonca nám vždy dovolí hrať futbal.

Zážitky s našou pani učiteľkou Mirkou

S našou pani učiteľkou Mirkou sme zažili veľa spoločných príhod a zážitkov. Medzi tie naj bol určite náš prvý spoločný výlet, ktorý sme absolvovali až v druhom ročníku, pretože Covidova doba nám to skôr neumožnila. V autobuse bola skvelá nálada, pretože sme si spoločne spievali rôzne pesničky. Navštívili sme hrad v Kežmarku, kde boli archeologické dni a mohli sme si vyskúšať, čo taká práca archeológa obnáša. Dozvedeli sme sa veľa nových zaujímavostí o pradávnych časoch, spoznali aj vyskúšali sme si prácu archeológov ako vyhľadávanie, vykopávanie a čistenie nálezov. Hľadanie a zbieranie máme veľmi radi, pretože naša pani učiteľka nás často zapája do rôznych súťaží a aktivít, hlavne čo sa týka triedenia odpadkov a separovania. Aj na Deň Zeme stále spoločne chodíme čistiť okolie našej školy. Naposledy to dopadlo na výbornú. Našli sme dokonca starú detskú vaničku a asi 3 vrecia odpadkov. Naši chlapci boli celkom špinaví, ale každý z nás mal dobrý pocit, že sme aj my prispeli k tomu, aby bola naša Zem krajšia a čistejšia. Jasné, že sme od pani učiteľky za to dostali jednotky. Okrem školských aktivít nás zapája aj do mimoškolských, lebo vedie krúžok Enviráčik Recykláčik. Na krúžku tvoríme z odpadového materiálu krásne výrobky a vždy sa tešíme, čo nové zasa vymyslí. Máme ju radi a vieme, že aj ona nás.