5. Miroslava Kemeňová

06.05.2023

Mgr. Kemeňová je z nášho rodičovského pohľadu mimoriadne láskavou profesionálkou. Jej prístup žiakom, učivu a práci na vyučovacej hodine sprostredkovane s radosťou a hrdošťou v očiach pozorujeme na vedomostiach, zručnostiach a návykoch, ktoré našich deťom vštepuje. Je inšpiratívne sledovať sposob projektového vyučovania, cez vypracovania a úlohy, ktoré žiaci s radosľou a nadšením odovzdávajú. Je láskavo prísnosnou facilitátorkou úspechu našich žiakov od prvého ročníka ZŠ doteraz. Jej neúnavné úsilie i obetovaný čas, častokrát aj nad rámec jej pedagogického úväzku je motivujúce aj pre nás dospelých rodičov. Ďakujeme, že v SR máme učiteľov, ako je Mgr. Kemeňová.