2. Martin Broda

30.03.2022

Krátka charakteristika: Pán zástupca je nielen odborne zdatný, ale aj otvorený dialógu, snažiaci sa o spätnú väzbu od žiakov a rodičov a tiež o zlepšovanie výučby i prostredia na škole. Odpovedá rýchlo na maily i telefonáty aj v čase svojho osobného voľna, je priateľský a dobre naladený. Pripravený pomáhať a riešiť problémy, čo sa ukázalo aj v čase dištančného vzdelávania počas COVID-u.

Príbeh: Asi nie je úplne bežné vidieť vyučujúceho, ako sedí v lavici medzi svojimi žiakmi a spolu s nimi naberá vedomosti a tiež skúsenosti z praxe. Asi ani medzi zástupcami slovenských stredných škôl sa veľa takých nenájde. Terajšia IV. SB ale zažila na predmete Projektový manažment dvoch vyučujúcich. Jedného za katedrou, externistu z praxe a druhého, pána zástupcu Brodu, medzi študentmi. Ten predmet za to stál! Aj takto sa snaží učiť nové veci zo sveta IT.