4. Marián Demek

28.03.2022

Krátka charakteristika: Marián Demek je učiteľ, ktorý učí na našej škole už 19 rokov. Je vždy pozitívne naladený, u žiakov má rešpekt, no zároveň zmysel pre humor. Vie žiakov motivovať, povzbudiť, ale aj pomôcť. Svoju lásku k hudbe prenáša aj na žiakov. Nerobí rozdiely medzi žiakmi s bežného a sociálne znevýhodneného prostredia.

Príbeh: Náš pán učiteľ je tu pre nás stále. Učí na prvom aj druhom stupni, v bežných aj špeciálnych triedach. Učí nás náboženskú výchovu, hudobnú výchovu, pracovné vyučovanie a telesnú výchovu. Po minulé roky pracoval hlavne so žiakmi so špeciálnych tried. Mal s nimi neskutočnú trpezlivosť. Blízky vzťah k hudbe ich spája asi najviac. Pán učiteľ má aj krúžok, v ktorom si vytvoril so žiakmi hudobnú skupinu. Hraje na viacerých hudobných nástrojoch. Možno by ste očakávali, že žiaci sa stále po vyučovaní ponáhľajú domov, no vďaka tomuto spoločnému záujmu si vedia nájsť spoločne strávený čas aj mimo vyučovania. Na pracovnom vyučovaní nás učí vážiť si a starať sa o prírodu , na náboženstve nám vysvetľuje aké dôležité je myslieť na druhých... Ak máme nejaké školské predstavenie, má na starosti ozvučenie, vďaka čomu je celý program zaujímavejší. Páči sa nám, že pán učiteľ nehovorí len o tom, čo máme vedieť, on nám to ukazuje v našom každodennom svete a vďaka nemu vieme, že to čo hovorí, aj naozaj funguje. A za to ho veľmi obdivujeme.