18. Ľubomír Šarina

16.03.2022

Krátka charakteristika: Náš pán učiteľ Ľubko je v prvom rade človek s veľkým Č a učiteľ s veľkým U. Človek a učiteľ mimoriadne láskavý, chápavý, tolerantný, ochotný, empatický, trpezlivý, úprimný, kreatívny, dôveryhodný, má zmysle pre humor, v slovníku mu chýba slovo nedá sa, mimoriadne pracovitý (aj s lopatou a fúrikom mu to ide :)), veľmi rád sa vzdeláva, má neskutočnú fantáziu, nepodceňuje nás, ale naopak v každom z nás hľadá, v čom môžeme vyniknúť, obetavý, ústretový, jednoducho TOP.

Príbeh: Naše prvé stretnutie s pánom učiteľom bolo, keď sme boli ešte malé žabky, tretiačky. ON vtedy ešte asistent učiteľa išiel s nami do CVČ na matematickú olympiádu. Celou cestou sme sa ho držali ako kliešte a vypytovali sa ho všetko možné. Samozrejme, že nás hlavne zaujímalo či má ženu a je ženatý, či má frajerku, ako sa mu u nás v škole páči, no jednoducho malé "vtierky." Cestou zo súťaže sme od neho v potravinách "vyžobrali" sladké spraje. Všetkým nám ich kúpil. Potom sa naše cesty na chvíľu rozišli. Prvá hodina slovenského jazyka v piatom ročníku a my sme sedeli ako na ihlách. Čakali sme, kto vkročí do dverí a bude naším učiteľom, pravdu povediac, nie veľmi obľúbeného predmetu v našej triede. Vo dverách sa zjavil ON. U protinožcov isto iste nastalo zemetrasenie. Dupot, piskot, jačanie, nekonečné nadšenie. Denno-denne sa spolu stretávame a neustále obdivujeme jeho pozitívnu náladu. Nechápeme, ako môže byť na každú hodinu tak dôkladne pripravený. Minimálne prezentácia, pracovné listy. Inokedy rôzne hry, súťaže, pútavé rozprávanie. U neho na hodinách nehrozí nuda. Aj počas dištančného vzdelávania s nami makal. Vždy mal pre nás pekne pripravenú hodinu a pracovné listy, ktoré sme si mali doma vytlačiť. Samozrejme, sme mu tvrdili, že doma nemáme tlačiareň, alebo nám práve došiel toner. A ON? Chodil nám pracovné listy tlačiť do školy a nechával nám ich zavesené pred školou. Keďže sme vedeli, že dochádza autobusom, vystiehli sme si čas a čakali na neho pred školou. Dovolil nám, aby sme ho odprevadili na autobusovú stanicu. Po ceste sme sa strašne smiali. Presne tak, ako aj v škole v prírode, kde s nami vymýšľal a dal sa nahovoriť na rôzne naše výmysly. Každú vyučovaciu hodinu ho naša tabuľa kopne. Zasmeje sa a povie, že je nakopnutý do ďalšej práce s nami. Nikdy sme ho nevideli zamračeného alebo nervózneho. Takýto je náš vzor, pán učiteľ Ľubomír Šarina.