11. Jana Klocová

22.03.2022

Krátka charakteristika: sympatická, láskavá, úprimná, priateľská, ochotná pomôcť v každej situácii, s veľkým srdcom

Príbeh: Učiteľka - s veľkým "U" , s dobrým srdcom, plná lásky, senzitivity, ale hlavne porozumenia a empatie. Tieto vlastnosti patria jednej našej pani učiteľke menom Jana Klocová. Učí nás anglický jazyk a občiansku náuku. A aj keď na našej škole neučí dlho, stihla si už získať srdcia všetkých svojich žiakov. Je nám ako druhou mamou. Úlohu učiteľky si plní na sto percent a sme si isté, že je tomu tak aj v úlohe manželky a matky, o čom svedčia jej príbehy zo života, ktoré nám rozpráva na občianskej náuke. Tieto sú pre nás veľkým obohatením v rôznych smeroch, či už v bežnom živote, alebo v osobnostnom a kariérnom raste. Veľa látok, ktoré nám vysvetľuje podkladá práve týmito skúsenosťami z jej života, čím spestruje nudné školské poučky. Napínavé a pútavé rozprávanie počúvajú aj menej "posední" spolužiaci. Jej život nebol prechádzka ružovou záhradou. Práve toto z nej urobilo takúto osobnosť. Jednou z vecí, ktoré nás zaujali je to, ako by sme sa mohli v živote vysporiadať so skutočnosťou keď nemáme všetko to, čo majú ostatní. "Nie je dôležité mať všetko na čo si pomyslíte, hlavné je, že máte kde bývať, máte milujúcich a obetavých rodičov a súrodencov lebo nie každý má také šťastie." V tomto duchu cíti a pomáha aj nákupom základných potrieb tým, ktorí teraz utekajú kvôli vojne.

Je milá a svoje hodiny spestruje aj humorom a zároveň sa naučíme všetko potrebné. Veľmi sa nám páči jej spôsob učenia ale aj to, ako učivo vysvetľuje. Z jej stručných, ale výstižných poznámok sa ľahko naučí každý žiak. Žiaci majú z predmetov, ktoré učí, dobré známky pretože vie učivo skvelo podať. Ale ak sa stane, že vyskočí horšia známka ponúka nám možnosť opraviť si ju. Veľmi si vážime a ceníme to, že v čase keď nám učiteľky neverili a neriešili problémy, ktoré sme mali s inou triedou jedine ona sa nás zastala, pochopila a podporila. Podľa nás by takýto prístup mala mať každá učiteľka, ktorá motivuje žiakov k učeniu a pomáha im ak niečo nechápu a je na pomoci aj pri budovaní vzťahov.

Za všetko jej patrí veľká vďaka a obdiv. "Pani učiteľka, ďakujeme Vám."