2. Jana Beliová

11.05.2023

Pani učiteľka Ing. Janka Beliová je srdcom našej školy už od roku 1999, kedy prvýkrát prekročila brány našej školy, ako naša učiteľka. V súčasnej dobe je učiteľkou anglického jazyka a čiastočný úväzok má v ekonomickej oblasti. Je vždy ochotná, milá, empatická a zábavná. Je činorodá v rôznych oblastiach. Vedie na škole členov žiackeho parlamentu. Vyniká v hudobnej oblasti a svoje skúsenosti odovzdáva žiakom v záujmových útvaroch. Počas prestávok nabáda žiakov k pohybovej aktivite, na modernú hudbu vytvára tanečné choreografie a tak dobrú náladu na celej škole. Zapája školu do všetkých cirkevných sviatkov a svojou energiou šíri nezabudnuteľnú atmosféru pre žiakov a rodičov našej školy. Je líderkou ľudového speváckeho zboru Haniščane. V rámci abovského regiónu je aktívna aj v charitatívnej oblasti. Svojou charizmou a zodpovedným prístupom je pre nás veľkým vzorom. Vďaka jej širokým ekonomickým skúsenostiam a dlhodobej pôsobnosti sa škola zapojila do rôznych projektov: Comenius, Erasmus, Erasmus +, E –Twinning a V4.

Pani učiteľku Janku Beliovú navrhujeme na ocenenie Zlatý Amos Slovenska, lebo je vzorom vo všetkých oblastiach: odbornej, ľudskej, kultúrnej, spoločenskej ale aj v charitatívnej. Svoju prácu vykonáva zodpovedne a nezištne. Šíri dobro v škole, vo svojom okolí ale aj v rámci celého regiónu. Pani učiteľka rada spomína na začiatky svojej praxe, kedy ako mladá učiteľka nastúpila na Základnú školu v Haniske. Chodila vyobliekaná, upravená, v elegantných kostýmoch. Veľakrát dostala ponuky od žiakov na stretnutia, medzi inými aj v kukuričnom poli. Pani učiteľka rada spomína aj na zaujímavú príhodu zo školského výletu, takú trošku tragikomickú, kde so žiakmi cestovala na výlet vlakom a v rámci humoru chlapci zatiahli ručnú brzdu. Vlak spomalil, silno píšťal, vŕzgal až nakoniec zastavil. O chvíľu sa zjavil nazlostený sprievodca, ktorý zanedlho zistil, v ktorom kupé bola ručná brzda zatiahnutá. Sprievodca trval na pokute za úmyselné spôsobenie neoprávneného meškania vlaku. Po rôznych výhovorkách sme to nakoniec ,,uhrali" bez pokuty s výstrahou, že sa to už viackrát nestane.