12. Ladislav Spišiak

31.01.2020

Báseň:

My sme veru trieda bystrá,

jednotka z matiky však nie je istá.

Tam však treba mozog zapojiť,

učiteľa písomkou vždy ohromiť.

Pán profesor nie je žiadna hus,

on je hádam génius!

Slová, ktoré hovorí,

nimi nám vždy oči otvorí.

Jeho slová zmysel majú,

vskutku nič nepostrádajú.

Jeho tvár má často chmáry,

v triede ale úsmev žiari.

Je pre nás veľkou oporou,

matika tak nie je žiadnou potvorou.

Učí nás, že rozmýšľať logicky,

nie vždy znamená koniec tragický.

My pána učiteľa vážne radi máme

a najavo mu to týmto dáme.

Príbeh:

Prečo sme sa na Zlatého Amosa

rozhodli nominovať práve pána

profesora Spišiaka? Odpoveď je

jednoduchá. Pretože je LEGENDOU

našej školy. Na Gymnáziu Šrobárova

1 sme síce iba prváčky, no i takýto

krátky čas nám stačil na to, aby sme

čo-to o osobnosti tohto profesora

zistili. Dovoľte nám predstaviť Vám

RNDr. Ladislava Spišiaka. Na

Šrobárke učí matematiku od roku

1998 a je to veľmi svojský človek.

Najprv sa môže zdať, že je

nadmerne prísny, nebodaj

nepríjemný, za čo môže jeho vážna

tvár. Akonáhle ho ale spoznáte, tak

zistíte, že opak je pravdou. Je to

jeden spravodlivý učiteľ, ktorý

nielen naučí, ale aj neraz zaševelí

nejaký ten matematický vtip.

Dokázal prebudiť záujem o

matematiku aj v ľuďoch, ktorí jej

vážne neholdujú(jedna z autoriek

tohto textu), nehovoriac ani o jeho

úsmeve, ktorý vždy príde tak

nečakane a spontánne, že sa

okamžite usmieva celá trieda. Aj za

ten krátky čas pre nás urobil veľa

dobrých skutkov a naša trieda si k

nemu vybudovala špecifický vzťah.

Myslíme si, že je čas, aby o ňom

vedeli viacerí. Každý jeho súčasný

aj minulý žiak Vám naše slová

potvrdí. My na záver iba dodáme, že

komplexnú a my žiaci si dovolíme

tvrdiť, že aj geniálnu osobnosť

profesora Spišiaka je ťažké vyjadriť

v slovách, ale pre ľudí, ktorých učí a

učil je výhercom Zlatého Amosa už

teraz. Tak sme sa nad tým zamysleli

a povedali sme si: Prečo mu

nepripísať zásluhy za jeho

dlhoročné odovzdávanie vedomostí

aj oficiálne?